AYLA ŞİMŞEK KİMDİR?

Ayla Şimşek,Kişisel Gelişim” konusunda Türkiye’nin en önemli markalarından  biridir. Türkiye’de ve Avrupa’da aldığı eğitimlerle ve özel kurslarla kendini bu alanda yetiştirmiş ve “eğitimin bir ömür boyu süreceği” bilinciyle akademik çalışmalarına devam etmektedir. Ayla Şimşek, bilgi birikimini ve tecrübesini binlerce seminer ve konferanslarla kişi ve kurumlara aktararak Türkiye’nin kalkınmasına ve bilinçlenmesine katkı sağlamaktadır.  

İzmir doğumlu olan Ayla Şimşek, lise eğitimini bitirdikten sonra, Üniversite eğitimini psikoloji üzerine Avusturya Wirshaft Üniversitesi’nde tamamladı. Liderlik, Yöneticilik, Ekip Çalışması, İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Halkla İlişkiler Uzmanlığı, Dış Ticaret Uzmanlığı  konularında  özel eğitimler aldı. 2002’de çalışma hayatına başlayan Ayla Şimşek, özel olarak “Beden Dili Okuma Sanatı ve “İsim – Soy İsim  Kişilik Analizleri”ne ağırlık verdi.  Radyoculuk, Gazetecilik, Dış Ticaret ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve Yöneticilik alanlarında çeşitli çalışmalarda bulundu. 2006 yılından sonra “Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı”na başladı.  Türkiye genelinde birçok işletmeye Yönetim Danışmanlığı, Marka Danışmanlığı hizmeti verdi.  İşletmelere, Devlet Kurumlarına, Yerel Yönetimlere, Hastanelere, Eğitim Kurumlarına çok sayıda seminer ve eğitim programları düzenledi.

            Ayla Şimşek, “Eğitimin gücü, gücün eğitiminden geçer” sözüyle hayat felsefesini özetlemektedir..

            Ayla Şimşek, alanında uzman, yetkin ve profesyonellerden oluşan bir ekiple “Ayla Şimşek Kişisel Gelişim Akademisi & Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde hizmetlerini sürdürmektedir.

İŞ YAPIŞ ŞEKLİMİZ

 • Sorunu tahlil eder, en etkili çözüm önerilerine müzakere ederek ulaşırız.
 • Konusunda uzman kadrolarımız ve deneyimlerimizle katma değer ve vizyon yaratacak çözümler üretiriz.
 • Alanında uzman danışmanlarımız ve eğitimcilerimizle yanınızda oluruz.
 • Müşterilerimizin talepleri bizim için önemlidir.
 • Yetkin kadromuzca müşterilerimizden gelen talepleri içselleştirilmeden çözümler sunmayız.
 • Global doğruların yanında milli ve kültürel değerlerimiz de bizim için önemlidir.
 • Çözüm odaklı projelerimizin başarısını müşterilerimiz değerlendirir.
 • Kısa vadeli değil uzun süreli ve sürdürülebilir sonuçlara odaklanırız.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ​

 • Girişimcilik Danışmanlığı
 • Fizibilite Projeleri Danışmanlığı ve Yazımı
 • Satış Plan Danışmanlığı
 • Yönetim Organizasyon Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Stratejik Yönetim Danışmanlığı
 • Performans Yönetimi Danışmanlığı
 • Risk Yönetimi Danışmanlığı
 • Yönetim Kurulu Danışmanlığı
 • Eğitim İhtiyaç Analizi Danışmanlığı
 • Kişisel Gelişim Danışmanlığı
 • Yönetici Danışmanlığı
 • Kariyer Planlama Danışmanlığı
 • Bireysel Stres Yönetimi
 • Yaratıcı Düşünceyi Geliştirme
 • Motivasyon ve Özgüven

Merkezimiz, bireysel ve kurumsal eğitim çalışmaları sürecinde yaptığı görüşmelerde yüzlerce şirketin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gerekli analizleri yapmış ve çözüm önerileri sunmuştur. Bu bilgi birikimi ile kurumların ihtiyaç duyduğu markalaşma, kurumsal kimlik çalışmaları, analizler ve stratejik planlar konusunda partnerlik yapmaktayız. Konusunda uzman, çözüm odaklı partnerlerimizle şirketlerin ihtiyaçlarını belirleyip vizyoner bir yol haritası çizmekteyiz. Çalışmalarımız kurumunuza değer katıp hedeflerinize ulaşmanızda sizlere yardımcı olacaktır.

 • Marka Yapılandırma
 • Marka Danışmanlığı
 • Kurumsal Kimlik Çalışması ve Danışmanlığı
 • Proje Danışmanlığı ve Yazımı
 • Firma ve Sektör Analizleri

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar) günümüzde “karar alma mercileri” tarafından görüşlerine önem verilen en önemli yapılardan biridir. Dernek, Vakıf, Federasyon ve Sendikalar her sektör temsilcisinin kendini ifade edebilme, görüşlerini açıklayabilme mercileridir. Kamuoyuna ve siyasete yön verme, sorunların çözümü konusunda STK’lar büyük önem arz etmektedir. Merkezimiz mevzuata hakim, yetkin çalışanları aracılığıyla,

Sivil Toplum Kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermekte, onların kanuni  hakları, yapabilecekleri, imkanları gibi konularda yol göstermektedir. STK kurulumu konusunda sektör temsilcilerine rehberlik etmektedir.  

 

 • Dernek ve Vakıf Kurulumu
 • Dernek Danışmanlığı
 • Dernek Etkinlik Projeleri Sunumu
 • Mevzuat ve Yükümlülük Bilgilendirmeleri
 • Dernek Program İçerik Üretimi
 • Genel Kurul ve Kongre Hazırlığı

Gününüzde global pazarlarda en başarılı şirketler, ihtiyaçlarını zamanında tespit edebilen ve gerektiği zaman gerekli önlemleri alabilen şirketlerdir. Merkezimiz, kurumsal performansın sürekli gelişimini sağlamak amacıyla şirketlere gereksinim duydukları tarafsız, profesyonel yaklaşım, öneri ve uygulama desteği sunmaktadır. Değişen pazar ve dünya şartlarına uygun olarak şirketlerin performansının arttırılması, sorunlarına çözüm bulunması ve stratejik kararların alınması aşamasında aktif ve profesyonel ekibimiz ile birlikte en son metot ve teknikleri kullanarak büyüme ve kurumsallaşma süreçlerinde müşterilerimize hedefleri doğrultusunda yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

Analiz safhasında saptamış olduğumuz amaçlar doğrultusunda danışmanlık hizmeti verdiğimiz kuruluşun yetkilileri ile sürekli iş birliği içinde çalışarak çözümler üretmeyi, yeni sistemler oluşturmayı ve bunların uygulanabilir olmasını deneyimli uzman kadromuzun desteği ile sağlamaktayız. Ekip olarak, geçmiş projelerden elde edinilen deneyimlerini yeni projelere taşıyarak müşterilerine özgü çözümler üretmektedir. Ayrıca ürettiğimiz çözümlerin müşterilerimiz tarafından benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için projelerimizde müşterimizi ekibimizin dışına çıkararak değil, ekibimizin içine dâhil ederek takım ruhu ilkesine göre hareket etmekteyiz. Böylece müşteriye göre çözüm değil, soruna göre çözüm üretiyoruz.

Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesinde gerekli olan insan kaynağını doğru belirleme, konumlandırma ve performansını artırmak için doğru yönlendirilmeye ihtiyaç vardır. Çalışanlarını en önemli rekabet kaynağı olarak gören firmaların bünyelerine, müşteri memnuniyeti öncelikli hedefi olan, yaratıcı ve ekip çalışmasını benimseyen çalışanları katması ve kişisel gelişimlerini sürekli olarak desteklemesi gerekir.

Firmalara bakış açılarını değiştirme ve yeni bakış açıları kazandırma, farklı düşünme ve iş süreçlerine değer katıcı çözümler geliştirme konularında rehberlik eden danışmanlarımız kurumsal reflekslerin gelişimine uygun ortamları oluşturur.

Danışmanlarımız, hedefleriniz doğrultusunda etkinlik ve verimliliğinizin saptanması, iş gücünün planlanması ve iş performansını artırmaya dönük çözüm önerilerinin sunulması ve eylem planlarınızın yapılandırılması konularında kalıcı ve uygulanabilir çözümler üretir.

 • İnsan kaynağınızın değerlendirilmesi,
 • Görev tanımlarınızın hazırlanması,
 • Yetkinlik modellerinin oluşturulması,
 • Performans Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi,
 • Ücret Yönetim Sistemi’nin kurulması,
 • İnsan Kaynağı Gelişim ve Eğitim Planları’nın hazırlanması,
 • Eğitim Yönetim Sistemi’nin kurulması,
 • İnsan Kaynakları Birim Kariyer Yönetim Sistemi’nin kurulması,
 • İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi’nin kurulması.

KOÇLUK PROGRAMLARIMIZ

“Koç”luk hizmeti bir yönlendirme programı olup katılımcının iş, özel ve sosyal hayatında denge oluşturarak kendini gerçekleştirmesine, bununla beraber kendisiyle ilgili farkındalığın artmasına, insanlar arası ilişkilerde daha başarılı olmasına, liderlik becerilerinin artmasına, katkıda bulunacaktır.

Koçluk kişinin, kendine daha fazla zaman ayırmasına ve geleceğine ilişkin daha net plan yapmasına yardımcı olmak, güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek, kendini sorgulayan, çözümlerini üreten, kendi kendini yeniden yapılandıran, sürekli ve sonu gelmez öğrenme yöntemlerinden biridir.

 • Kendini tanıma “Ben kimim?”
 • Hayat kalitemi arttırmak için neler yapabilirim?
 • Liderlik becerilerini geliştirmek
 • Farkındalık oluşturmak
 • Duygusal zeka yetkinliklerini arttırmak
 • İş, özel, sosyal yaşamdan keyif alma ve dengeli yaşama
 • Kendi kısıtlamalarının farkına varıp, aşma yollarını oluşturma
 • Kendi kendini motive edebilmek
 • Performansı arttırmak
 • Hedeflere ulaşmak
 •  
 • Yaşam Koçluğu
 • Eğitim Koçluğu
 • Öğrenci Koçluğu
 • Siyasetçi Koçluğu
 • Yönetici Koçluğu
 • Sporcu Koçluğu
 • Doğum Koçluğu
 • Beslenme Koçluğu
 •  

EĞİTİMLERİMİZ

Merkezimiz, gelişimi ve eğitimi hayat felsefesi olarak benimseyen kurumların hedeflerine ulaşmaları için çözümler üretir ve planlamalar yapar ve sonuç odaklı çalışmalar ortaya koyar. Her kurumun mutlaka motivasyona ve değişime ihtiyacı vardır. Kimi zaman bir öğle arası eğitim programı ile çalışanların vizyonu gelişir, özgüvenleri artar, gizli kalmış ilhamları ortaya çıkar, inovasyonla kurumunuz sınıf atlar..

 • İletişim Becerileri
 • Takım Ruhu Eğitimi
 • Kurum Kültürü
 • Zaman Yönetimi
 • İş İlişkileri ve İş İletişimi
 • Müşteri İlişkileri
 • Problem Çözme ve Karar Alma
 • Özgüven Geliştirme
 • Temel Yönetim Becerileri
 • Girişimcilik
 • Sunum Teknikleri
 • Etkili Toplantı Yönetimi
 • Eğitimci Eğitimi
 • Kurumsal İmaj
 • Satış ve Pazarlam Eğitimleri
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon
 • Zor Müşterileri Yönetme
 • Metin Yazma Eğitimi
 •  
 • Kendini Tanıma
 • İletişim Becerileri
 • Özgüven Geliştirme
 • Kişisel İmaj Eğitimi
 • Düşüncelerini Pozitif Bir Şekilde İfade Etme
 • Zaman Yönetimi
 • Sözlü İletişim ve Etkin Dinleme
 • Zorluklarla Başa Çıkma Sanatı
 • Problem Çözme ve Karar Alma
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon
 • NLP ve Beden Dili
 • Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi
 • Zor İnsanla Başa Çıkma
 • İkna Becerileri Eğitimi
 • İtiraz Yönetimi Eğitimi
 • Düşünce Okuma Teknikleri Eğitimleri
 • Bilimsel Trans Teknikleri (Hipnoz) Eğitimleri
 • Müzakere Teknikleri Eğitimleri
 • Karar Analizi ve Etkin Karar Verme Eğitimleri
 •  
 • Hakediş Hazırlama Eğitimi
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Eğitimi
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Eğitimi
 • Hizmet Alım İhalesi Eğitimi
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Eğitimi
 • Mal Alım İhalesi Eğitimi
 • 4735 sayılı Sözleşme Hazırlama Kanunu Eğitimi
 • Şartname Hazırlama Eğitimi
 • 3194 İmar kanunu 18. Madde uygulaması Eğitimi
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Eğitimi
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu Eğitimi
 • İdare Hukuku Eğitimi
 • Yaklaşık Maliyet Hazırlama Eğitimi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Mevzuat Eğitimi
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili Mevzuat Eğitimi
 • 2691 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu Eğitimi
 • 4982 Bilgi Edinme Hakkı kanunu Eğitimi
 • Belediye Zabıta Yönetmeliği Eğitimi
 • Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
 • İlan ve Reklam mevzuatı ve ilgili Mevzuat Eğitimi
 • Sunum ve Raporlama Teknikleri Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
 • Kurumsal Bilgi Güvenliği Eğitimi
 • Süreç Yönetimi Eğitimi
 • Maliyet ve Verimlilik Analizi Eğitimi 
 • Ekip Ruhu ve Sinerji Eğitimi
 • İletişim Teknikleri Ve Yönetim Becerileri Eğitimi
 • Hedef Belirleme ve Sonuç Alma Eğitimi
 • Afetlerden Korunma ve Deprem Bilinci Eğitimi
 • Stres Yönetimi Eğitimi
 • Toplum İçinde Etkili Konuşma Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Hafıza Teknikleri Ve Hızlı Okuma Eğitimi
 • Genel Olarak Devlet Teşkilatı Eğitimi
 • Milli Güvenlik Bilgileri Eğitimi
 • Gizlilik ve Gizliliğin Önemi Eğitimi
 • C. Anayasası Eğitimi
 • Türkçe Dil Bilgisi Kaideleri Eğitimi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi
 • Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Eğitimi
 • Halkla İlişkiler Eğitimi
 • Haberleşme Eğitimi
 • Yazışma ve Dosyalama Usulleri Eğitimi
 • İnkılap Tarihi Eğitimi
 • Atatürk İlkeleri Eğitimi
 • Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Sertifika Programı
 • Diksiyon Eğitimi Sertifika Programı
 • Emlak Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı
 • Oyun Terapisi Eğitimi Sertifika Programı
 • Eğitimcinin Eğitimi Sertifika Programı
 • Satış ve Pazarlama Eğitimi Sertifika Programı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
 • Yaşam Koçluğu Sertifika Programı
 • Liderlik Eğitimi Sertifika Programı
 • Supervizör Eğitimi Sertifika Programı
 • CBT Eğitimleri Sertifika Programı
 • Finansman Eğitimi Sertifika Programı
 • Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı
 • Temel Muhasebe Eğitimi Sertifika Programı
 • Mali Tablolar Analizi Sertifika Programı

      Pencere Kenarı

            İleri derecede hasta iki adam aynı hastane odasında yatmaktaydılar. Adamlardan birinin her öğleden sonra 1 saatliğine oturmasına izin veriliyordu, ciğerlerindeki suyun süzülmesi için. Bu hastanın yatağı odada bulunan tek pencerenin tam yanındaydı. Diğer hasta ise hep sırtüstü yatmak zorundaydı. 
            Bu iki hasta saatlerce birbiriyle konuşur, eşlerini, ailelerini, evlerini, işlerini, askerlik anılarını, tatilde gittikleri yerleri anlatırlardı birbirlerine. Pencerenin yanındaki hasta, her öğleden sonra oturmasına izin verdikleri saati diğer hastaya pencereden görebildiklerini anlatarak geçiriyordu.  Diğer hasta hep bir sonraki günü iple çekmeye başladı, dışarıdaki renkli ve hareketli dünyayı dinlemek için. Pencere, içinde çok güzel bir göl olan parka bakıyordu. Ördekler ve kuğular gölde yüzerken çocuklar model botlarını suda yüzdürüyorlardı. Genç âşıklar, gökkuşağının tüm renklerindeki çiçeklerin arasında kol kola dolaşıyorlardı. Ulu ağaçlar etrafı süslüyor, uzaktan şehrin silueti görünebiliyordu. Pencere kenarındaki adam bunları muhteşem bir detayla anlatırken, odanın diğer ucunda yatan adam gözlerini kapar ve bu muhteşem manzarayı hayalinde canlandırırdı. Sıcak bir öğleden sonra, pencerenin yanındaki adam geçmekte olan bir şenlik alayını tarif etti. Diğer adam bando seslerini duyamasa bile hayalinde canlandırabiliyordu, pencere kenarındaki adamın tasviriyle. 
            Günler ve haftalar geçti. Bir sabah banyo yaptırmak için su getiren gündüzcü hemşire pencere kenarında yatan hastanın cansız bedeniyle karşılaştı: Uykusunda, huzur içinde ölmüştü. Hüzünlendi, hastane görevlilerini cesedi dışarı taşımaları için çağırdı. Uygun zaman geçtiğine kanaat getirir getirmez, diğer hasta pencerenin kenarındaki yatağa taşınmasının mümkün olup olamayacağını sordu. Hemşire Memnuniyetle isteğini yerine getirdi, hastanın rahat olduğundan emin olduktan sonra onu yalnız bıraktı. Yavaşça, duyduğu acıya aldırmadan, bir dirseğine yaslanarak dışarıdaki dünyaya bakmak üzere yatağından doğruldu adam. Sonunda, dışarıyı kendi gözleriyle görme zevkini yaşayabilecekti. Pencereden dışarı bakabilmek için yavaşça dönmeye zorladı kendisini. Pencere, boş bir duvara bakıyordu. Adam hemşireye, vefat eden oda arkadaşının pencerenin dışında görünen harika şeylerden bahsetmesine sebep olan şeyin ne olabileceğini sordu. 
            Hemşirenin cevabı, ölen adamın kör olduğu ve pencerenin önündeki duvarı görmediğiydi. ‘Sanırım seni cesaretlendirmek istedi’ dedi. 
  
            Epilog:

 • Diğer insanları mutlu etmek çok büyük mutluluk getirir, kendi durumunuz ne olursa olsun.
 • Paylaşılan dertler yarısı kadar üzüntü verir, paylaşılan mutluluklar ise iki katı artar.
 • Kendinizi zengin hissetmek istiyorsanız, sahip olduğunuz ve paranın satın alamayacağı her şeyi paylaşın. 

 

 • Bu gün bize bir hediyedir.
 • Bu yazının kaynağı bilinmiyor, 
 • Fakat okuyan herkese mutluluk getirecektir. 

ORMAN BAKANLIĞI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD

PTT

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TETAŞ

TESK

TŞOF

İŞ&İŞÇİ BULMA KURUMU

TÜRK EKONOMİ BANKASI

TÜRK METAL SENDİKASI

BİRLİK HABER SENDİKASI

HABER –İŞ SENDİKASI

BİNİCİLİK FEDERASYONU

MOLDOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ

NOVARTİS

PHARMACİA

ROCHE

PFİZER

ANKARA İLETİŞİM ZİRVESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SUSURLUK MYÖ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

AFYON ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU

ANKARA KAMPÜS AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI

EFLANİ ÇOK PROGRAMLI LİSE

ELAZIĞ BASTİL İLÇESİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ BASTİL KAYMAKAMLIĞI

KIRKLARELİ İL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME ŞENLİKLERİ

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY VALİLİĞİ

ESENYURT BELEDİYESİ

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ

SUSURLUK BELEDİYESİ

BEYAZ NOKTA VAKFI

ÇİMSE-İŞ SENDİKASI

AGİFED

ASTRA ZENECA

MOIL BÖLÜNMEZ PETROL

GAZ BETON ÜRETİCİLER BİRLİĞİ

HENTBOL FEDERASYONU

ESOB

FAKOGAZ BETON ÜRETİCİLER BİRLİĞİ

HERTZ TELEKOM

HIT ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

JANSSEN

MANAS MEDYA

TÜRKİYE RİNOLOJİ DERNEĞİ

KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ

GLAXO SMİTH KLİNE

CYBER SOFT ENFORMASYON

DEART LTD.

SOLVAY İLAÇ

LİLLY İLAÇ

LUNDBECK

SANFONİ SYNTHELABO

SANOVEL

TAYMED SAĞLIK

WİEGAND INTERNATİONAL

WYETH

PRATEK ENERJİ VE MAKİNA

FORİVİA DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

HAYRİOĞULLARI İNŞAAT

İÇ-KA İNŞAAT

KONUR İNŞAAT

KARİNA TASARIM

BİLGİN ELEKTRONİK

DESEN OFSET

KÖKSAL MAKİNA

KÖYMEN A.Ş.

LİKROM ANALİTİK

MAP INFO BAŞAR BİLGİSAYAR

METTLER TOLEDO

NOKTA BASIM A.Ş.

ON ELEKTRONİK

OHS İNŞAAT

ORAGON

ÖZYÜREK MEDİKAL

PRATEK ENERJİ VE MAKİNA

PALMET İNŞAAT

POZİTRON LTD.

PRİZMA YAPI END.

SAS A.Ş.

SEM LİMİTED HP

SERVİER

SİNTEK LTD.

TELERKO KABLO

UMUT YAPI

YAĞMUR BULUTLARI

YAPI ELEMANLARI

BAYAZIT İNŞAAT

BİRLİK İNŞAAT

ÇESKO İNŞAAT

DİNÇER İNŞAAT

ÖZTAŞ İNŞAAT

ÖZVEREN İNŞAAT

ÖZYÜREK MEDİKAL

YILDIRIM İNŞAAT

YILDIZLAR İNŞAAT

YTONG İNŞAAT

İDEALİST MATBAA